Pia Kronqvist - bolagets nya VD

Vid årsskiftet träder Scenkonstbolaget i Östergötland AB i kraft. I bolaget kommer Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern att ingå. Pia Kronqvist, nuvarande VD för Folkoperan, har utsetts till bolagets VD.

Scenkonstbolaget bildas för att bidra till en fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland och innebär en ökad satsning från ägarna - Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

En VD ska ansvara för att leda bolaget och agera förespråkare för kulturen i Östergötland. VD:n ska också sätta Scenkonstbolaget på kartan som en positiv och enande kraft, som hela kulturlivet i länet kan dra nytta av. Pia Kronqvist har nyligen utsetts att axla rollen som bolagets VD.

- Vi är glada och stolta över att ha rekryterat en mycket kompetent och drivande person för detta viktiga och utvecklande uppdrag, säger Christer Mård, ordförande i styrelsen för Scenkonstbolaget.

Pia Kronqvist har sedan hösten 2008 varit VD för Folkoperan i Stockholm. Innan dess var hon VD för Cirkus Cirkör. Pia Kronqvist har också arbetat med film som vice VD på Agaton Film och Television. Hon sitter även i Sveriges Radios styrelse.

- Jag ser fram emot att börja arbeta i Östergötland för Scenkonstbolaget. Det är inspirerande med en region som satsar mycket på kultur. Både Östgötateatern och Norrköpings symfoniorkester är framgångsrika verksamheter. Det är en förmån att få förtroendet att i samarbete utveckla det nya bolaget, säger Pia Kronqvist.

Pia Kronqvist tillträder sin nya befattning under senvåren 2016.

Om Scenkonstbolaget i Östergötland

Scenkonstbolaget består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern. Sammanlagt har Scenkonstbolaget cirka 200 fast anställda och omsätter ca 200 mkr per år. Ägare är Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun. 

I samband med beslutet om bildande (april 2015) gav de bolaget uppdraget att:
• långsiktigt säkerställa den höga kvalitet som i dag finns inom scenkonst och övrig kultur i regionen
• kulturen ska nå fler och därigenom bidra till att stärka länets attraktivitet
• säkerställa en ändamålsenlig organisation och styrning för att göra det enklare för kulturinstitutionerna att erbjuda högklassiga produkter även i framtiden
• freda den konstnärliga kärnverksamheten men hitta vägar att frigöra resurser för utveckling inom hela den regionala kultursektorn


(Publicerad 2015-12-24)

Gå till hemsidan